• CIM 13.467 0.01(0.10%)
 • BTC 19443.22 498.99(2.5%)
 • GOLD 1808.12 0.83(0.05%)
 • WTI 108.48 2.52(2.38%)
 • EUR/USD 1.04267 0.00569(0.54%)
 • EUR/GBP 0.86195 0.00143(0.17%)
 • USD/CHF 0.95956 0.00488(0.51%)
 • USD/JPY 135.256 0.399(0.29%)
 • USD/CAD 1.28832 0.00108(0.08%)
 • GBP/USD 1.20931 0.00823(0.68%)
 • CAD/CHF 0.74470 0.00378(0.51%)
 • AUD/USD 0.68149 0.00864(1.25%)
 • NZD/USD 0.62029 0.00366(0.59%)
 • CIM 13.467 0.01(0.10%)
 • BTC 19443.22 498.99(2.5%)
 • GOLD 1808.12 0.83(0.05%)
 • WTI 108.48 2.52(2.38%)
 • EUR/USD 1.04267 0.00569(0.54%)
 • EUR/GBP 0.86195 0.00143(0.17%)
 • USD/CHF 0.95956 0.00488(0.51%)
 • USD/JPY 135.256 0.399(0.29%)
 • USD/CAD 1.28832 0.00108(0.08%)
 • GBP/USD 1.20931 0.00823(0.68%)
 • CAD/CHF 0.74470 0.00378(0.51%)
 • AUD/USD 0.68149 0.00864(1.25%)
 • NZD/USD 0.62029 0.00366(0.59%)

Giao dịch chứng khoán khối ngoại tuần 16-20/5: Xả mạnh SSI và HPG

09:22 21/05/2022

Giao dịch chứng khoán khối ngoại tuần 16-20/5: Xả mạnh SSI và HPG

Trong khi thị trường đảo chiều hồi phục sau 6 tuần mất điểm thì khối ngoại lại quay ra xu hướng bán ròng với giá trị hơn 100 tỷ đồng, trong đó danh mục xả bán tập trung bộ đôi lớn SSI và HPG.

Thống kê trên sàn giao dịch chứng khoán HOSE, khối ngoại đã thực hiện 2 phiên mua ròng và 3 phiên bán ròng.

Tổng cộng, khối ngoại đã bán ròng 12,08 triệu đơn vị với tổng giá trị bán ròng tương ứng đạt 146,61 tỷ đồng; trong khi tuần trước mua ròng hơn 40 triệu đơn vị, tổng giá trị mua ròng đạt 1.682,21 tỷ đồng.

Trong đó, khối này đã mua vào 225,83 triệu đơn vị với tổng giá trị mua vào đạt 7.387,26 tỷ đồng (giảm 14,3% về lượng và 24,26% giá trị so với tuần giao dịch trước đó); và bán ra với khối lượng 237,9 triệu đơn vị, giá trị 7.533,87 tỷ đồng (tăng 6,43% về lượng nhưng giảm 6,66% về giá trị so với tuần trước).

Giao dịch NĐTNN trên sàn HOSE trong tuần từ ngày 16-20/5

Ngày

Khối lượng

Giá trị (tr.đồng)

Mua

bán

Mua-Bán

Mua

Bán

Mua-Bán

16/5

46.837.700

37.366.600

9.471.100

1.503.010

1.246.440

256.570

17/5

55.855.800

55.181.200

674.600

1.675.870

1.710.890

-35.020

18/5

51.194.500

53.666.420

-2.471.920

1.715.560

1.537.200

178.360

19/5

41.958.590

48.411.190

-6.452.600

1.589.240

1.714.790

-125.550

20/5

29.979.800

43.278.600

-13.298.800

903.580

1.324.550

-420.970

Tổng

225.826.390

237.904.010

-12.077.620

7.387.260

7.533.870

-146.610

Tương tự, trên sàn giao dịch chứng khoán HNX, nhà đầu tư nước ngoài đã thực hiện 3 phiên bán ròng và 2 phiên mua ròng.

Tổng cộng, khối ngoại đã bán ròng 3,24 triệu đơn vị với tổng giá trị bán ròng tương ứng đạt 45,01 tỷ đồng; trong khi tuần trước đó mua ròng 71.830 đơn vị, tổng giá trị mua ròng đạt 5,32 tỷ đồng.

Trong đó, khối này đã mua vào 1,45 triệu đơn vị, giá trị 41,85 tỷ đồng (giảm 62,49% về lượng và 55,45% về giá trị so với tuần trước) và bán ra 4,7 triệu đơn vị, giá trị 86,86 đồng (tăng 23% về lượng nhưng giảm 2% về giá trị so với tuần trước).

Giao dịch NĐTNN trên sàn HNX trong tuần từ ngày 16-20/5

Ngày

Khối lượng

Giá trị (tr.đồng)

Mua

bán

Mua-Bán

Mua

Bán

Mua-Bán

16/5

520.500

2.927.900

-2.407.400

14.710

47.380

-32.670

17/5

238.900

907.950

-669.050

5.900

16.760

-10.860

18/5

256.780

171.010

85.770

6.370

5.990

380

19/5

169.210

371.460

-202.250

5.390

9.200

-3.810

20/5

274.000

320.250

-46.250

9.480

7.530

1.950

Tổng

1.459.390

4.698.570

-3.239.180

41.850

86.860

-45.010

Còn trên thị trường chứng khoán UPCoM, nhà đầu tư nước ngoài đã thực hiện 4 phiên mua ròng liên tiếp và duy nhất 1 phiên bán ròng ngày đầu tuần 16/5.

Tổng cộng, khối ngoại đã mua ròng 5,1 triệu đơn vị với tổng giá trị mua ròng tương ứng đạt 89,22 tỷ đồng, tăng 129,39% về lượng và 38,63% về giá trị so với tuần trước.

Trong đó, khối này đã mua vào 7,13 triệu đơn vị, giá trị 181,08 tỷ đồng (tăng 94,74% về lượng và 52,7% về giá trị so với tuần trước) và bán ra với khối lượng 2,03 triệu đơn vị, giá trị 91,86 tỷ đồng (tăng 41,16% về lượng và 69,42% về giá trị so với tuần trước).

Giao dịch NĐTNN trên sàn UPCoM trong tuần từ ngày 16-20/5

Ngày

Khối lượng

Giá trị (tr.đồng)

Mua

bán

Mua-Bán

Mua

Bán

Mua-Bán

16/5

328.610

332.400

-3.790

8.040

14.480

-6.440

17/5

607.400

371.200

236.200

18.280

17.030

1.250

18/5

1.215.160

276.940

938.220

33.070

15.800

17.270

19/5

2.551.300

529.800

2.021.500

61.080

22.170

38.910

20/5

2.428.400

519.360

1.909.040

60.610

22.380

38.230

Tổng

7.130.870

2.029.700

5.101.170

181.080

91.860

89.220

Như vậy, tính chung giao dịch tuần qua trên cả 3 sàn, khối ngoại đã bán ròng 10,22 triệu đơn vị với tổng giá trị bán ròng tương ứng đạt 102,4 tỷ đồng; trong khi tuần trước đó mua ròng 42,3 triệu đơn vị, tổng giá trị mua ròng đạt 1.751,89 tỷ đồng.

Nhìn lại diễn biến mua bán tuần qua:

Khối ngoại vẫn mua ròng mạnh nhất cổ phiếu DPM với giá trị đạt 220,8 tỷ đồng, tương đương khối lượng xấp xỉ 4,15 triệu đơn vị.

Các mã được mua ròng mạnh tiếp theo là VNM đạt 147,2 tỷ đồng, MSN đạt 134 tỷ đồng, FUEVFVND đạt 129 tỷ đồng, DCM đạt 104,1 tỷ đồng…

Trái lại, cổ phiếu SSI bị bán ròng mạnh nhất tuần qua với khối lượng hơn 20,14 triệu đơn vị, tương ứng tổng giá trị đạt 575,8 tỷ đồng.

Đứng ở vị trí tiếp theo, cổ phiếu HPG bị bán ròng 11,34 triệu đơn vị, tương ứng tổng giá trị đạt 422,1 tỷ đồng và STB bị bán ròng 9,59 triệu đơn vị, giá trị tương ứng 194 tỷ đồng.

Trên sàn HNX, khối ngoại mua ròng mạnh nhất cổ phiếu PVI với khối lượng 178.900 đơn vị, tương ứng tổng giá trị đạt 8,6 tỷ đồng.

Trong khi đó, SHS bị bán ròng mạnh nhất tuần qua với khối lượng đạt 3,25 triệu đơn vị, tương ứng tổng giá trị bán ròng đạt 49,5 tỷ đồng.

Trên UPCoM, khối ngoại mua ròng mạnh nhất BSR với khối lượng 5,74 triệu đơn vị, tương ứng tổng giá trị đạt 130,5 tỷ đồng; còn VTP bị bán ròng mạnh nhất với khối lượng 356.140 đơn vị, giá trị tương ứng 23,8 tỷ đồng.

Khối ngoại bán ròng trở lại 100 tỷ đồng trong tuần 16-19/5
Khối ngoại bán ròng trở lại 100 tỷ đồng trong tuần 16-19/5
1 tháng trước
Khối ngoại không còn giữ được sự tích cực mà bán ròng trở lại 142 tỷ đồng ở riêng sàn HoSE trong tuần 16-19/5.
Buộc thôi việc ông Lê Hải Trà, bà Trần Anh Đào phụ trách điều hành HOSE
Buộc thôi việc ông Lê Hải Trà, bà Trần Anh Đào phụ trách điều hành HOSE
1 tháng trước
Ông Lê Hải Trà bị thôi việc do đã có vi phạm, khuyết điểm rất nghiêm trọng trong công tác.
Thị trường tài chính 24h: Thị trường chứng khoán vẫn rất khó lường
Thị trường tài chính 24h: Thị trường chứng khoán vẫn rất khó lường
1 tháng trước
(ĐTCK) VN-Index gần như không đổi; Công ty bảo hiểm bị "neo" lãi cao; Chênh vênh kế hoạch gọi vốn cổ phần; Cảnh báo vỡ nợ chéo từ “quả bom” trái phiếu - Kỳ 1; Cổ phần hóa “ngủ đông”;...
Siết bất động sản, doanh nghiệp xây lắp cũng gặp khó
Siết bất động sản, doanh nghiệp xây lắp cũng gặp khó
1 tháng trước
Doanh nghiệp ngành xây lắp xoay xở vốn trước tác động từ siết tín dụng bất động sản
Sau vụ Tân Hoàng Minh, lượng trái phiếu doanh nghiệp mua lại trước hạn tháng 4 bằng quý I
Sau vụ Tân Hoàng Minh, lượng trái phiếu doanh nghiệp mua lại trước hạn tháng 4 bằng quý I
1 tháng trước
Lượng trái phiếu doanh nghiệp được chào bán trong tháng 4 giảm 33% so với cùng kỳ 2021 còn khoảng 30.000 tỷ đồng.
Nhóm bất động sản và xây dựng tăng tốt, VN-Index đảo chiều giảm nhẹ cuối phiên
Nhóm bất động sản và xây dựng tăng tốt, VN-Index đảo chiều giảm nhẹ cuối phiên
1 tháng trước
Kết thúc phiên giao dịch, VN-Index giảm nhẹ 0,93 điểm (-0,07%) xuống 1.240,71 điểm. HNX-Index giảm 1 điểm (-0,32%) xuống 307,02 điểm. UPCoM-Index giảm 0,47 điểm (-0,5%) xuống 94,11 điểm. Toàn sàn có 523 mã tăng,...
Có đủ mạnh để lấy lại lòng tin?
Có đủ mạnh để lấy lại lòng tin?
1 tháng trước
(KTSG) - Sau những ngày giảm giá sốc khiến chỉ số VN-Index rơi vào vùng thị trường con gấu (bear market) thì Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã có
Giao dịch chứng khoán khối ngoại ngày 20/5: Chốt lời bluechip, bán ròng gần 400 tỷ đồng
Giao dịch chứng khoán khối ngoại ngày 20/5: Chốt lời bluechip, bán ròng gần 400 tỷ đồng
1 tháng trước
(ĐTCK) Khối ngoại giảm mạnh giao dịch trong phiên cuối tuần ngày 20/5 và đẩy mạnh xả bán bluechip, nâng tổng giá trị bán ròng lên gần 400 tỷ đồng, gấp hơn 4 lần phiên trước đó.
Thứ Bảy, 02/07/2022
02:30
   
AustraliaAUDAustralia
   
Thực tế: -43.0K
Dự báo:
Trước đó: -40.6K
-43.0K
-40.6K
02:30
   
BrazilBRLBrazil
   
Thực tế: 37.0K
Dự báo:
Trước đó: 44.3K
37.0K
44.3K
02:30
   
JapanJPYJapan
   
Thực tế: -52.6K
Dự báo:
Trước đó: -58.5K
-52.6K
-58.5K
02:30
   
New_ZealandNZDNew_Zealand
   
Thực tế: -5.3K
Dự báo:
Trước đó: -5.4K
-5.3K
-5.4K
02:30
   
EuropeEUREurope
   
Thực tế: -10.6K
Dự báo:
Trước đó: -15.6K
-10.6K
-15.6K
06:00
   
United_StatesUSDUnited_States
   
Thực tế:
Dự báo:
Trước đó: 12.70M
12.70M
06:00
   
South_KoreaKRWSouth_Korea
   
1.4%
Hoa Sen ế 2 triệu cổ phiếu HSG chào bán giá ưu đãi 10.000 đồng/cpHoa Sen ế 2 triệu cổ phiếu HSG chào bán giá ưu đãi 10.000 đồng/cp
5 giờ trước
Tập đoàn Hoa Sen chào bán hơn 4,9 triệu cổ phiếu HSG cho cán bộ lãnh đạo, quản trị - điều hành chủ chốt với giá thấp hơn thị trường nhưng vẫn còn 2 triệu cổ phiếu không có người mua.
Vàng bớt 'lấp lánh' với quan điểm lãi suất của Fed​Vàng bớt 'lấp lánh' với quan điểm lãi suất của Fed​
8 giờ trước
Các nhà giao dịch cho rằng tình trạng bất ổn của vàng là do những đồn đoán liên quan đến việc tăng lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed).
Cổ phiếu ngân hàng đảo chiều ngoạn mục, khối ngoại đảo chiều bán ròngCổ phiếu ngân hàng đảo chiều ngoạn mục, khối ngoại đảo chiều bán ròng
10 giờ trước
Cổ phiếu ngân hàng đảo chiều hồi phục mạnh mẽ và dẫn dắt thị trường tăng điểm với tỷ lệ đóng góp 0,33 điểm phần trăm. Nhiều cổ phiếu vốn hoá lớn giao dịch tích cực trong phiên hôm nay có...
Giao dịch chứng khoán khối ngoại ngày 1/7: Bán mạnh cổ phiếu ngân hàng và chứng khoánGiao dịch chứng khoán khối ngoại ngày 1/7: Bán mạnh cổ phiếu ngân hàng và chứng khoán
11 giờ trước
(ĐTCK) Trong khi lực cầu trong nước hỗ trợ khá tốt giúp các cổ phiếu ngân hàng và chứng khoán hồi phục mạnh, thì khối ngoại lại tận dụng nhịp hồi để bán ra.
Cổ phiếu ngân hàng bất ngờ đảo chiều tăng mạnhCổ phiếu ngân hàng bất ngờ đảo chiều tăng mạnh
11 giờ trước
Trong đó, một cổ phiếu ngân hàng có lúc giảm tới 6% trong sáng nay thì đến chiều bất ngờ đảo chiều tăng mạnh, có lúc tăng kịch trần 7%.
Yuanta dự báo các ngân hàng sẽ được nới room tín dụng vào tháng 8Yuanta dự báo các ngân hàng sẽ được nới room tín dụng vào tháng 8
11 giờ trước
Yuanta Việt Nam kỳ vọng lợi nhuận ròng quý II của các ngân hàng tăng 36% trong năm 2022, đồng thời việc nới room tín dụng sẽ được thực thi trong tháng 8 thay vì tháng 7 như thị trường kỳ vọng.
Gelex sẽ tiếp tục chi hàng trăm tỷ đồng mua lại trái phiếu trước hạn một nămGelex sẽ tiếp tục chi hàng trăm tỷ đồng mua lại trái phiếu trước hạn một năm
12 giờ trước
Tập đoàn Gelex sắp mua lại một phần của hai lô trái phiếu được đảm bảo bằng cổ phiếu VCW do CTCP Đầu tư Nước sạch Sông Đà phát hành.
Giao dịch chứng khoán chiều 1/7: Nhóm cổ phiếu chứng khoán dậy sóng, thị trường đảo chiều ngoạn mụcGiao dịch chứng khoán chiều 1/7: Nhóm cổ phiếu chứng khoán dậy sóng, thị trường đảo chiều ngoạn mục
12 giờ trước
(ĐTCK) Thị trường đã có phiên bật hồi ngoạn mục sau khi rơi về mốc 1.170 điểm. Trong đó, nhóm cổ phiếu chứng khoán và ngân hàng là trụ đỡ chính, đặc biệt hàng loạt mã chứng khoán đua nhau tăng...
Chung cư tại tuyến đường “ồn ào” Lê Văn Lương đang có giá bao nhiêu?Chung cư tại tuyến đường “ồn ào” Lê Văn Lương đang có giá bao nhiêu?
12 giờ trước
Dù tuyến đường Lê Văn Lương được đánh giá là quá tải hạ tầng, xã hội nhưng giá căn hộ ở khu vực này cao hơn mặt bằng chung ở Hà Nội. Nguyên nhân, do khu vực ở vị trí đắc địa, kết nối...
Giá xăng dầu hạ nhiệt, mazut giảm tới 1.000 đồng/kgGiá xăng dầu hạ nhiệt, mazut giảm tới 1.000 đồng/kg
13 giờ trước
Sau 7 đợt tăng liên tiếp, giá xăng dầu đã hạ nhiệt, trong đó dầu mazut có mức giảm mạnh nhất với 1.000 đồng/kg.
Giá xăng giảm hơn 100 đồng/lít sau chuỗi ngày tăng liên tiếpGiá xăng giảm hơn 100 đồng/lít sau chuỗi ngày tăng liên tiếp
13 giờ trước
Giá xăng E5 giảm 410 đồng/lít, giá bán là 30.890 đồng/lít.
Chứng khoán Mỹ lặp lại 'kỷ lục buồn', quá khứ là tia hy vọngChứng khoán Mỹ lặp lại 'kỷ lục buồn', quá khứ là tia hy vọng
14 giờ trước
Sáu tháng đầu năm 2022, S&P 500 bốc hơi hơn 8.000 tỷ USD vốn hóa, với 10/11 lĩnh vực giảm điểm.